Pošlji povpraševanje

Zgodovina podjetja

  • 1949 – ustanovljeno podjetje Železnina, trgovsko podjetje na debelo.
  • 1956 – sprememba imena podjetja v Trgovsko podjetje z železnino Metalka Ljubljana.
  • 1989 – preoblikovanje podjetja v Metalka Commerce p.o.
  • 1999 – preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo, ki jo je kot edina ustanoviteljica v celoti prevzela Slovenska razvojna družba d.d.
  • 2006 – preoblikovanje Metalke Commerce d.o.o. iz družbe z omejeno odgovornostjo v delniško družbo Metalka Commerce skladiščenje, inženiring, storitve, d.d.