Pošlji povpraševanje

Vizitka

Ime gospodarske družbe: Metalka Commerce skladiščenje, inženiring, storitve, d.d.

Skrajšano ime: Metalka Commerce d.d.

Sedež: Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

Poslovna enota: Plemljeva ulica 2

ID za DDV: SI22835750

Matična številka: 5111188000

Transakcijski račun:  SI56 2900 0005 5846 443 odprt pri UniCredit banka Slovenija d.d., Ljubljana

Osnovni kapital družbe: 2.055.171,00 EUR

Družba je registrirana pri Okrajnem sodišču v Ljubljani: Srg 1/02357/00.