Pošlji povpraševanje

Z nami sodelujejo

podjetja iz zelo različnih panog.

Trudimo se, da poslovne prostore v največji možni meri prilagodimo njihovim potrebam.

Na Dalmatinovi ulici v Ljubljani pisarniške prostore oddajamo odvetnikom in drugim.

Na lokaciji Verd, Vrhnika so med drugimi avtomehanična delavnica, tiskarsko podjetje, elektroinštalatersko podjetje, pa tudi podjetja, ki se ukvarjajo s trgovino, gradbeništvom, krovstvom…

V Straži pri Novem mestu so pretežno podjetja lesnopredelovalne panoge.