Pošlji povpraševanje

Prevzem

29.12.2015

Kliknite tukaj za prenos sklepa o vpisu sprememb.

3. 4. 2015

Uprava delniške družbe METALKA COMMERCE d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, na podlagi 4.odst. 56.čl. ZPre-1 objavlja, da je prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) opr. št. 40201-1/2015-18 z dne 1.4.2015, s katero ugotavlja uspešnost prevzemne ponudbe prevzemnika Slavena Vukovića, Andraševečka 3, Zagreb, Republika Hrvaška, ki se je nanašala na nakup preostalih 42.188 navadnih imenskih kosovnih delnic ciljne družbe Metalka Commerce d.d. (z oznako METR), ki je trajala od vključno 25.02.2015 do vključno 30.03.2015.

Celotna odločba ATVP je objavljena na spletni strani družbe Metalka Commerce d.d. www.metalka.eu (klikni za prenos).

Metalka Commerce d.d., Franc Ziherl – direktor

27. 2. 2015 – Mnenje uprave glede prevzemne ponudbe

Capture

27. 1. 2015 – Obvestilo za delničarje

Delničar Slaven Vuković je postal imetnik 450.659 delnic od skupno 492.847 delnic METR, kar predstavlja 91,44% vseh delnic Metalke Commerce d.d.